Priporočila Evropske agencije za varno hrano glede zbiranja podatkov o uživanju hrane

Authors: Matej Gregorič, Irena Dobrila, Ana Veber Corresponding author: Matej Gregorič Type of paper:  Scientific review article Issue: Volume 3 | number 2 – 2009 Photo: matanzaschiro.com Po številnih krizah v živilskem sektorju konec devetdesetih let prejšnjega stoletja se Evropska Komisija znova trudi pridobiti zaupanje potrošnikov in zaščititi javno zdravje. EU je s svojim pristopom reševanja problema začrtala novo…